Peintio – dull rhydd

Mae hon yn sesiwn peintio dull rhydd y gallwn ei wneud wrth hel atgofion am le yr oeddem wrth ein bodd yn ymweld ag ef pan oeddem yn iau. Oes yna le y gallwch chi feddwl amdano?