Bagiau synhwyraidd

Ymunwch â ni wrth i ni greu bagiau synhwyraidd! Mae hwn yn weithgaredd syml, pleserus sy’n defnyddio arogleuon a all helpu i’ch atgoffa o atgofion o’r gorffennol.

Ar gyfer yr enghraifft hon, rydym yn defnyddio:

  • orennau a lemonau sych
  • lafant sych
  • blagur rhosyn
  • petalau rhosyn
  • marigold
  • camri

Gallwch hefyd ddefnyddio unrhyw beth o’ch gardd – dail sych, glaswellt ac unrhyw flodau sydd ar gael i chi.