Wyneb cyfeillgar. Llais calonogol. Clust i wrando.

Mae ein tîm yn deall bywyd â dementia – ni waeth beth sydd ei angen arnoch chi, byddwn ni yno i chi.

P'un a oes gennych gwestiwn am ddementia neu eisiau gweithio mewn partneriaeth â ni, rydym yma i helpu.

Cysylltwch â ni trwy lenwi'r ffurflen isod a byddwn yn ymateb cyn gynted ag y gallwn.

  Angen cymorth nawr?

  Os oes angen mynediad cyflym arnoch at gefnogaeth ddementia i chi'ch hun neu i rywun annwyl, mae yna nifer o ffyrdd y gallwch chi gael help.

  Os ydych chi angen siarad â rhywun heddiw

  The Silver Line

  Llinell gymorth gyfrinachol am ddim sy'n darparu gwybodaeth, cyfeillgarwch a chyngor i bobl hŷn, ar agor 24 awr y dydd, bob diwrnod o'r flwyddyn.

  Gwasanaeth gwrando’r Samariaid

  Lle diogel i chi siarad, unrhyw bryd, am beth bynnag sy'n eich poeni chi.

  Cefnogaeth mewn argyfwng

  Timau iechyd meddwl cymunedol CAVAMH ar gyfer pobl hŷn

  Asesiad rheng flaen, triniaeth ddilynol a gofal i gleifion yn y gymuned â dementia, a phobl oedrannus â phroblemau iechyd meddwl eraill yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

  Timau iechyd meddwl cymunedol Cwm Taf Morgannwg

  Amrywiaeth o wasanaethau sylfaenol, cymunedol a chleifion mewnol i oedolion ar draws ardaloedd Rhondda Cynon Taf, Trelái a Merthyr Tudful.

  Rhagor o gefnogaeth

  Llinell gymorth dementia Admiral Nurse

  Gall unrhyw un â chwestiwn neu bryder ynghylch dementia ffonio llinell gymorth dementia Admiral Nurse am ddim.

  Llinell gymorth Dementia Connect

  Gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor personol wedi’i roi gan y Gymdeithas Alzheimer’s.

  Dewis Cymru

  Cyfeirlyfr o wasanaethau cyngor a chefnogaeth lles i bobl sy’n byw yng Nghymru.