Platfform: dros iechyd meddwl a newid cymdeithasol

Mae Platfform yn gweithio gyda phobl sy’n wynebu heriau iechyd meddwl, a gyda chymunedau sydd eisiau creu mwy o synnwyr o gysylltiad, perchnogaeth a lles yn y lleoedd y maen nhw’n byw ynddynt.

Credwn fod cael cysylltiadau, dyheadau, ac ymdeimlad o bwrpas yn hanfodol i les. Mae ein prosiectau yn gweithio gyda phobl i gyflawni hyn, ac yn darparu rhwydweithiau cymorth lle bynnag y bo angen.

Mae Effro yn brosiect gan Platfform ac yn cefnogi pobl sy’n byw gyda dementia, gan weithio gyda phob unigolyn i helpu i ddod o hyd i ffyrdd y gallant fyw bywyd sy’n canolbwyntio ar eu diddordebau a’u huchelgeisiau.

Ein hanes

Cyfarfod y tîm