Meithrin cyfeillgarwch

Ein rhaglen ar-lein

Er mwyn cefnogi sesiynau grŵp mewn cartrefi preswyl a lleoliadau cymunedol, mae Effro wedi cynhyrchu'r casgliad canlynol o fideos rhyngweithiol.

Gellir defnyddio'r fideos hyn i helpu sesiynau cefnogi dementia strwythuredig, yn seiliedig ar egwyddorion therapi hel atgofion a CST (therapi ysgogiad gwybyddol).

I gyd-fynd â phob fideo mae dogfen y gellir ei lawrlwytho, sy'n cynnwys deunyddiau ategol a syniadau, gan roi'r offer sydd eu hangen ar arweinwyr grŵp i ennyn diddordeb cyfranogwyr yn effeithiol.

Cyflwyniad – gwneud cardiau

Yma rydyn ni'n siarad â chi trwy ba ddeunyddiau y bydd eu hangen arnoch chi ar gyfer ein gweithgaredd gwneud cardiau.

Cliciwch yma i wylio'r fideo

Peintio – dull rhydd

Mae hon yn sesiwn peintio dull rhydd y gallwn ei wneud wrth hel atgofion am le yr oeddem wrth ein bodd yn ymweld ag ef pan oeddem yn iau.

Cliciwch yma i wylio'r fideo

Peintio – offer

Yma, rydyn ni'n paratoi ar gyfer ein gweithgaredd paentio - yn siarad â chi trwy'r offer y bydd eu hangen arnoch chi.

Cliciwch yma i wylio'r fideo

Swipe left or right to see more services.